Ωράριο λειτουργίας γραμματείας εκδήλωσης

Παρασκευή 2 Απριλίου 2021

08:00-20:00

Σάββατο 3 Απριλίου 2021

08:30-21:00

Κυριακή 4 Απριλίου 2021

08:30-16:00

Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα της Εκδήλωσης είναι η Ελληνική.

Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης
Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του συνεδρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME-CPD Credits).

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.
Οι διαφάνειες των εισηγητών που θα δώσουν σχετική άδεια θα αναρτηθούν μετά την εκδήλωση στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. (www.eligast.gr).

Γραμματεία
Focus on Health

Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα, Τηλ.: 210 7223046, Fax: 210 7223220
E-mail: events@focusonhealth.gr

Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής
Μαιάνδρου 15, Αθήνα 11528
Τηλ./Fax: 210 7231332
Email: info@eligast.gr

Εγγραφές
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο στην ιστοσελίδα κατόπιν ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των σχετικών Δελτίων Εγγραφής.
Εγγραφές με αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στο σχετικό λογαριασμό) μέχρι τις 29/03/2021.

Οι εγγραφές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται άκυρες.

 

Scroll to top